Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Vyber a doplň do slov chýbajúce písmená.

Ukážka úlohy

_njel

                              

Riešenie úlohy

_njel

anjel

Rieš úlohy