Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Vyber a doplň do slov chýbajúce písmená.

Ukážka úlohy

_emiaky

                              

Riešenie úlohy

_emiaky

zemiaky

Rieš úlohy