Učitelé a rodiče

Předpona stojí před kořenem slova, přípona za kořenem. Slova se stejným kořenem jsou příbuzná slova.

Jak řešit úlohu:

Rozděl slovo na 3 části: předponu, kořen a příponu. Když předpona nebo přípona chybí, nechej pole volné.

Ukázka úlohy

slovopředponakořenpřípona
vrhat
zdravotní
neslyšet
mluvčí

Řešení úlohy

slovopředponakořenpřípona
vrhatvrhat
zdravotnízdravotní
neslyšetneslyšet
mluvčímluvčí

Řeš úlohy