Učitelé a rodiče

Předpona stojí před kořenem slova, přípona za kořenem. Slova se stejným kořenem jsou příbuzná slova.

Jak řešit úlohu:

Rozděl slovo na 3 části: předponu, kořen a příponu. Když předpona nebo přípona chybí, nechej pole volné.

Ukázka úlohy

slovopředponakořenpřípona
porod
vymluvit
list
vyletět

Řešení úlohy

slovopředponakořenpřípona
porodporod
vymluvitvymluvit
listlist
vyletětvyletět

Řeš úlohy