Učitelia a rodičia

Predpona stojí pred koreňom slova, prípona za koreňom. Slová s rovnakým koreňom sú príbuzné slová.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Rozdeľ slovo na 3 časti: predponu, koreň a príponu. Keď predpona alebo prípona chýba, nechaj pole voľné.

Ukážka úlohy

slovopredponakoreňprípona
učiteľka
vodáreň
vymyslieť
lovec

Riešenie úlohy

slovopredponakoreňprípona
učiteľkaiteľka
vodáreňvodáreň
vymyslieťvymyslieť
loveclovec

Rieš úlohy