Učitelé a rodiče

Si je tvar zvratného zájmena a pojí se se slovesy. Zpívat si, kreslit si...

Jsi je tvar slovesa být ve smyslu existovat (2. osoba jednotného čísla). Ty jsi četl, byl jsi nemocný...

Jak řešit úlohu:

Správně doplň do textu si a jsi.

Pomůcka:
Doplňovaná slova můžeš vybírat i pomocí kláves: 1 a 2.

Ukázka úlohy

Doplň si jsi, kam správně patří:

Moc ? to přeji.

Přišel ? do knihkupectví,

aby sis vybral novou knížku?

Kde ??

Přišel ? pro radu.

Proč ? tak naštvaný?

Zapiš ? to!

To ? ty,

Honzo?

Vyřešil ? to správně.

Řešení úlohy

Doplň si jsi, kam správně patří:

Moc si to přeji.

Přišel jsi do knihkupectví, aby sis vybral novou knížku?

Kde jsi?

Přišel si pro radu.

Proč jsi tak naštvaný?

Zapiš si to!

To jsi ty, Honzo?

Vyřešil jsi to správně.

Řeš úlohy