Učitelé a rodiče

Si je tvar zvratného zájmena a pojí se se slovesy. Zpívat si, kreslit si...

Jsi je tvar slovesa být ve smyslu existovat (2. osoba jednotného čísla). Ty jsi četl, byl jsi nemocný...

Jak řešit úlohu:

Správně doplň do textu si a jsi.

Pomůcka:
Doplňovaná slova můžeš vybírat i pomocí kláves: 1 a 2.

Ukázka úlohy

Doplň si jsi, kam správně patří:

Dala ? sprchu.

Vyřešil ? to správně.

Umyl ? vlasy.

Zapiš ? to!

Četl ? tuto knihu? Půjč ? ji.

Přines ? tašku.

Nemyslím ?,

že je to dobrý nápad.

Chceš ? vybrat sám?

Řešení úlohy

Doplň si jsi, kam správně patří:

Dala si sprchu.

Vyřešil jsi to správně.

Umyl si vlasy.

Zapiš si to!

Četl jsi tuto knihu? Půjč si ji.

Přines si tašku.

Nemyslím si, že je to dobrý nápad.

Chceš si vybrat sám?

Řeš úlohy