Učitelé a rodiče

Si je tvar zvratného zájmena a pojí se se slovesy. Zpívat si, kreslit si...

Jsi je tvar slovesa být ve smyslu existovat (2. osoba jednotného čísla). Ty jsi četl, byl jsi nemocný...

Jak řešit úlohu:

Správně doplň do textu si a jsi.

Pomůcka:
Doplňovaná slova můžeš vybírat i pomocí kláves: 1 a 2.

Ukázka úlohy

Doplň si jsi, kam správně patří:

To ? ty,

Honzo?

Zapiš ? to!

Přines ? tašku.

Umyl ? vlasy.

Ty ? chytrá.

Přišel ? pro radu.

Co ? říkal?

Dala ? sprchu.

Řešení úlohy

Doplň si jsi, kam správně patří:

To jsi ty, Honzo?

Zapiš si to!

Přines si tašku.

Umyl si vlasy.

Ty jsi chytrá.

Přišel si pro radu.

Co jsi říkal?

Dala si sprchu.

Řeš úlohy