Učitelia a rodičia

Veľké začiatočné písmeno píšeme:

  1. na začiatku vlastných mien,
  2. na začiatku viet,
  3. v niektorých skratkách, ktoré zastupujú viacslovné pomenovania,
  4. niekedy v poézii na začiatku veršov,
  5. na vyzdvihnutie niektorých slov a častí slov,
  6. na znak úcty.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Urči začiatočné písmeno pre každé slovo. Kde sa píše malé a kde veľké písmeno?

Ukážka úlohy

Doplň malé alebo veľké písmeno:

malé začiatočné písmeno VEĽKÉ začiatočné písmeno

N/najvyššia H/hora S/slovenskej R/republiky S/sa V/volá G/gerlachovský š/štít.

Riešenie úlohy

Doplň malé alebo veľké písmeno:

malé začiatočné písmeno VEĽKÉ začiatočné písmeno

Najvyššia hora Slovenskej republiky sa volá Gerlachovský štít.

Rieš úlohy