Učitelé a rodiče

Samohlásky:
Samohlásky A, Á, E, É, Ě, I, Í, O, Ó, U, Ú, Ů, Y, Ý označujeme jedním kolečkem o.
Dvojhlásky au, ou a eu také označujeme jedním kolečkem.

Souhlásky:
Souhlásky označujeme jedním křížkem x.
Souhlásku CH označujeme také jedním křížkem.

Slabikotvorné R a L:
Když je slabika tvořena jenom souhláskami, vystupuje písmeno R (krtek) nebo L (mlha) jako slabikotvorná souhláska, kterou označujeme křížkem v kolečku ø.

Jedno písmeno s dvěma hláskama:
Ě někdy čteme jako je (větev čteme vjetev) nebo ňe (město čteme mňesto). V těchto případech zapisujeme dvě souhlásky - xo.

Jak řešit úlohu:

Rozděl slovo na hlásky: samohlásky, souhlásky a slabikotvorné R a L.

Ukázka úlohy

Urči ve slově "středa" jednotlivé hlásky:

středa
???

Řešení úlohy

Urči ve slově "středa" jednotlivé hlásky:

středa
xxxoxo

Řeš úlohy