Učitelia a rodičia

Veľké začiatočné písmeno píšeme:

  1. na začiatku vlastných mien,
  2. na začiatku viet,
  3. v niektorých skratkách, ktoré zastupujú viacslovné pomenovania,
  4. niekedy v poézii na začiatku veršov,
  5. na vyzdvihnutie niektorých slov a častí slov,
  6. na znak úcty.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Urči začiatočné písmeno pre každé slovo. Kde sa píše malé a kde veľké písmeno?

Ukážka úlohy

Doplň malé alebo veľké písmeno:

malé začiatočné písmeno VEĽKÉ začiatočné písmeno

V/v P/piatok P/pôjdeme N/na V/výlet D/do K/košíc.

Riešenie úlohy

Doplň malé alebo veľké písmeno:

malé začiatočné písmeno VEĽKÉ začiatočné písmeno

V piatok pôjdeme na výlet do Košíc.

Rieš úlohy