Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku H nebo neznělou souhlásku CH do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: H, C, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ h ch, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

DE?,

POPLA?,

PRA?,

VÝTA?,

TVARO?,

BATO?,

ME?,

PRU?,

PLE?,

RO?,

LENO?,

LE?,

KRU?,

ZÁSA?,

?,

?RO?

Řešení úlohy

DOPLŇ h ch, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

DECH, POPLACH, PRACH, VÝTAH, TVAROH, BATOH, MECH, PRUH, PLECH, ROH, LENOCH, LEH, KRUH, ZÁSAH, BĚH, HROCH

Řeš úlohy