Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku H nebo neznělou souhlásku CH do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: H, C, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ h ch, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

BATO?,

TVARO?,

PRU?,

BŘE?,

LE?,

?,

RO?,

POPLA?,

PLE?,

VÝTA?,

PRA?,

SLU?,

DE?,

OŘE?,

??,

ME?

Řešení úlohy

DOPLŇ h ch, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

BATOH, TVAROH, PRUH, BŘEH, LEH, BĚH, ROH, POPLACH, PLECH, VÝTAH, PRACH, SLUCH, DECH, OŘECH, HRÁCH, MECH

Řeš úlohy