Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku H alebo neznelú spoluhlásku CH do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: H, C, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ h ch, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

ORE?,

BE?,

LEŇO?,

BRE?,

PLE?,

RO?,

SMIE?,

?RO?,

PRU?,

STRA?,

KALI?,

TVARO?,

SNE?,

VALA?,

VÝŤA?,

POPLA?

Riešenie úlohy

DOPLŇ h ch, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

ORECH, BEH, LEŇOCH, BREH, PLECH, ROH, SMIECH, HROCH, PRUH, STRACH, KALICH, TVAROH, SNEH, VALACH, VÝŤAH, POPLACH

Rieš úlohy