Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku V nebo neznělou souhlásku F do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: F, V, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ f v, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

KRYŠTO?,

HLUCHA?KA,

NÁZE?,

GAUČ JE POHO?KA,

PROJE?,

O?CE,

ŽIRA?A,

KRE?,

?ÝŠI?KA,

HLASI?KY,

PŘEZŮ?KY,

HLADO?KA,

HOU?,

KONE?,

ÚSMĚ?,

GRA?

Řešení úlohy

DOPLŇ f v, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

KRYŠTOF, HLUCHAVKA, NÁZEV, GAUČ JE POHOVKA, PROJEV, OVCE, ŽIRAFA, KREV, VÝŠIVKA, HLASIVKY, PŘEZŮVKY, HLADOVKA, HOUF, KONEV, ÚSMĚV, GRAF

Řeš úlohy