Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku V nebo neznělou souhlásku F do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: F, V, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ f v, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PTÁK KA?KA,

BORŮ?KY,

KRYŠTO?,

ÚDI?,

KONE?,

AKTO?KA,

ZÁLI?KA,

?LAŠTO?KA,

?TIP,

NÁZE?,

JOSE?,

?KA,

KOROPTE?,

?OTOGRA?,

LE?,

NEJDŘÍ?

Řešení úlohy

DOPLŇ f v, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PTÁK KAVKA, BORŮVKY, KRYŠTOF, ÚDIV, KONEV, AKTOVKA, ZÁLIVKA, VLAŠTOVKA, VTIP, NÁZEV, JOSEF, LÁVKA, KOROPTEV, FOTOGRAF, LEV, NEJDŘÍV

Řeš úlohy