Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku V nebo neznělou souhlásku F do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: F, V, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ f v, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ÚDI?,

ÚSMĚ?,

BROUK MÁ KRO?KY,

?KA,

HLADO?KA,

LE?,

PROJE?,

HLASI?KY,

AKTO?KA,

?ÁCLA?,

GAUČ JE POHO?KA,

ŽÁRO?KA,

SOKOLO?,

ODĚ?,

LO?,

PTÁK KA?KA

Řešení úlohy

DOPLŇ f v, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ÚDIV, ÚSMĚV, BROUK MÁ KROVKY, LÁVKA, HLADOVKA, LEV, PROJEV, HLASIVKY, AKTOVKA, VÁCLAV, GAUČ JE POHOVKA, ŽÁROVKA, SOKOLOV, ODĚV, LOV, PTÁK KAVKA

Řeš úlohy