Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku V nebo neznělou souhlásku F do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: F, V, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ f v, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

KRE?,

MRKE?,

BORŮ?KY,

GOL?,

ŽO?KA,

?OTOGRA?,

JOSE?,

GRA?,

?ĚTE?,

?ENKO?,

ÚSMĚ?,

?TIP,

PŘEZŮ?KY,

PROJE?,

LE?,

ODĚ?

Řešení úlohy

DOPLŇ f v, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

KREV, MRKEV, BORŮVKY, GOLF, ŽOFKA, FOTOGRAF, JOSEF, GRAF, VĚTEV, VENKOV, ÚSMĚV, VTIP, PŘEZŮVKY, PROJEV, LEV, ODĚV

Řeš úlohy