Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku V alebo neznelú spoluhlásku F do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: F, V, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ f v, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

?AJKA,

ŽO?KA,

KRYŠTO?,

?,

KR?,

?,

BRA?,

JOZE?,

?ČELA,

?RAK LODE,

?OTOGRA?,

?ĽAŠA,

?ŠADE,

?ŠETKO,

?TÁK,

?ÚRIK

Riešenie úlohy

DOPLŇ f v, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

FAJKA, ŽOFKA, KRYŠTOF, HÚF, KRV, HÚF, BRAV, JOZEF, VČELA, VRAK LODE, FOTOGRAF, FĽAŠA, VŠADE, VŠETKO, VTÁK, FÚRIK

Rieš úlohy