Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku V alebo neznelú spoluhlásku F do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: F, V, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ f v, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

?,

?TÁK,

JOZE?,

ŽO?KA,

RUDOL?,

?OTOGRA?,

?AJKA,

?ŠETKO,

KRYŠTO?,

?,

?,

?RAK LODE,

BRA?,

?ČELA,

?RAK K OBLEKU,

GOL?

Riešenie úlohy

DOPLŇ f v, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

HÚF, VTÁK, JOZEF, ŽOFKA, RUDOLF, FOTOGRAF, FAJKA, VŠETKO, KRYŠTOF, PÁV, HÚF, VRAK LODE, BRAV, VČELA, FRAK K OBLEKU, GOLF

Rieš úlohy