Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Vyber, aké interpunkčné znamienko má byť na konci vety!

Pomôcka:
Znamienka môžeš vyberať aj pomocou kláves: 1, 2 nebo 3.

Ukážka úlohy

DOPLŇ . ! ?, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

BUDEME SA S PETROU HRAŤX

CHOVAJTE SA SLUŠNEX

NECH JE NA MŇA DOBRÁX

AKO SA MÁŠX

KAM SA CHODÍTE SÁNKOVAŤX

KEDY PÔJDEME DOMOVX

AKÝ JE DNES DEŇX

RADA SA HRÁM NA IHRISKUX

POZOR NA AUTOX

BUDEM SI ČÍTAŤ KNIHUX

NECH SVIETI SLNKOX

KTORÚ KNIHU BUDEŠ ČÍTAŤX

V LETE SA KÚPEME V RYBNÍKUX

POĎTE ZA MNOUX

NECH UŽ JE KONIECX

NEBI SA S DEŤMIX

Riešenie úlohy

DOPLŇ . ! ?, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

BUDEME SA S PETROU HRAŤ.

CHOVAJTE SA SLUŠNE!

NECH JE NA MŇA DOBRÁ!

AKO SA MÁŠ?

KAM SA CHODÍTE SÁNKOVAŤ?

KEDY PÔJDEME DOMOV?

AKÝ JE DNES DEŇ?

RADA SA HRÁM NA IHRISKU.

POZOR NA AUTO!

BUDEM SI ČÍTAŤ KNIHU.

NECH SVIETI SLNKO!

KTORÚ KNIHU BUDEŠ ČÍTAŤ?

V LETE SA KÚPEME V RYBNÍKU.

POĎTE ZA MNOU!

NECH UŽ JE KONIEC!

NEBI SA S DEŤMI!

Rieš úlohy