Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Vyber, aké interpunkčné znamienko má byť na konci vety!

Pomôcka:
Znamienka môžeš vyberať aj pomocou kláves: 1, 2 nebo 3.

Ukážka úlohy

DOPLŇ . ! ?, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

KEBY SOM TAK DOSTAL PSAX

CHOVAJTE SA SLUŠNEX

NEBI SA S DEŤMIX

NECH DOSTANEM BICYKELX

NECH IDEME K MORUX

NECH JE PEKNEX

KAM CHODÍŠ DO ŠKOLYX

POĎTE ZA MNOUX

KTORÚ KNIHU BUDEŠ ČÍTAŤX

POOBEDE PÔJDEME VONX

RÁNO VSTÁVAM DO ŠKOLYX

AKÁ JE TVOJA OBĽÚBENÁ FARBAX

POSLÚCHAJX

DNES PÔJDEME S RODIČMI DO ZOOX

UŽ SI SADNIX

NECH SA MAMA NEHNEVÁX

Riešenie úlohy

DOPLŇ . ! ?, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

KEBY SOM TAK DOSTAL PSA!

CHOVAJTE SA SLUŠNE!

NEBI SA S DEŤMI!

NECH DOSTANEM BICYKEL!

NECH IDEME K MORU!

NECH JE PEKNE!

KAM CHODÍŠ DO ŠKOLY?

POĎTE ZA MNOU!

KTORÚ KNIHU BUDEŠ ČÍTAŤ?

POOBEDE PÔJDEME VON.

RÁNO VSTÁVAM DO ŠKOLY.

AKÁ JE TVOJA OBĽÚBENÁ FARBA?

POSLÚCHAJ!

DNES PÔJDEME S RODIČMI DO ZOO.

UŽ SI SADNI!

NECH SA MAMA NEHNEVÁ!

Rieš úlohy