Učitelia a rodičia
  1. Oznamovacie vety obsahujú oznam a na konci píšeme bodku.
  2. Opytovacie vety obsahujú otázku, pýtame sa na niečo, prípadne niečo zisťujeme a na konci vety píšeme otáznik.
  3. Rozkazovacie vety vyjadrujú rozkaz a na konci píšeme výkričník.
  4. Želacie vety vyjadrujú želanie a na konci píšeme výkričník.
  5. Zvolacie vety vyjadrujú emóciu a na konci píšeme výkričník.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Označ každú vetu či je oznamovacia, rozkazovacia, opytovacia, želacia alebo zvolacia.

Pomôcka:
Druhy viet môžeš vyberať aj pomocou kláves: 1, 2, 3, 4 alebo 5.

Ukážka úlohy

Označ všetky druhy viet:

oznamovacie rozkazovacie opytovacie želacie zvolacie

Dali sme góóól!

Budeme sa s Petrou hrať.

Poslúchaj!

Viac sa snaž!

Nech sa ti to podarí!

Nech sú už prázdniny!

Riešenie úlohy

Označ všetky druhy viet:

oznamovacie rozkazovacie opytovacie želacie zvolacie

Dali sme góóól!

Budeme sa s Petrou hrať.

Poslúchaj!

Viac sa snaž!

Nech sa ti to podarí!

Nech sú už prázdniny!

Rieš úlohy