Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku D nebo neznělou souhlásku T do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: D, T, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ d t, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

SVĚ?,

SCHO?,

KVĚ?,

ZÁVO?,

KABÁ?,

ME??,

MOS?,

NÁPA?,

KOS?,

KLI?,

PAS?,

HRA?,

NÁRO?,

SALÁ?,

??,

ME?

Řešení úlohy

DOPLŇ d t, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

SVĚT, SCHOD, KVĚT, ZÁVOD, KABÁT, MEDVĚD, MOST, NÁPAD, KOST, KLID, PAST, HRAD, NÁROD, SALÁT, DRÁT, MED

Řeš úlohy