Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku D alebo neznelú spoluhlásku T do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: D, T, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ d t, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

SVE?,

PLA?,

HRA?,

KABÁ?,

PRÚ? Z VŔBY,

ZÁVO?,

NÁVO?,

ĽA?,

NÁRO?,

KVE?,

ME?,

ŠALÁ?,

PRÚ? VO?Y,

VČELÍ ME?,

HO? GUĽOU,

NÁPA?

Riešenie úlohy

DOPLŇ d t, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

SVET, PLAT, HRAD, KABÁT, PRÚT Z VŔBY, ZÁVOD, NÁVOD, ĽAD, NÁROD, KVET, MED, ŠALÁT, PRÚD VODY, VČELÍ MED, HOD GUĽOU, NÁPAD

Rieš úlohy