Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku D alebo neznelú spoluhlásku T do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: D, T, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ d t, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

HRA?,

VÝLE?,

NÁRO?,

SUSE?,

KĽU?,

VČELÍ ME?,

??,

PRÚ? Z VŔBY,

SCHO?,

HO? GUĽOU,

SU?,

ĽA?,

PLO? OKOLO ZÁHRA?Y,

NÁPA?,

CHLA?,

BO? ZLOMU

Riešenie úlohy

DOPLŇ d t, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

HRAD, VÝLET, NÁROD, SUSED, KĽUD, VČELÍ MED, DRÔT, PRÚT Z VŔBY, SCHOD, HOD GUĽOU, SUD, ĽAD, PLOT OKOLO ZÁHRADY, NÁPAD, CHLAD, BOD ZLOMU

Rieš úlohy