Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku D alebo neznelú spoluhlásku T do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: D, T, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ d t, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

SU?,

PLO? OKOLO ZÁHRA?Y,

PLO? ZO S?ROMU,

HA?,

SCHO?,

NÁPA?,

PRÚ? VO?Y,

KABÁ?,

ZÁVO?,

HLA?,

??,

PLA?,

HO? GUĽOU,

NÁVO?,

ŠALÁ?,

CHOBO?

Riešenie úlohy

DOPLŇ d t, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

SUD, PLOT OKOLO ZÁHRADY, PLOD ZO STROMU, HAD, SCHOD, NÁPAD, PRÚD VODY, KABÁT, ZÁVOD, HLAD, DRÔT, PLAT, HOD GUĽOU, NÁVOD, ŠALÁT, CHOBOT

Rieš úlohy