Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku Ď nebo neznělou souhlásku Ť do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: Ď, Ť, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ ď ť, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ZE? DOMU,

PLÁŠ?,

PAMĚ?,

LE?,

UKLI?,

POU?,

LO?,

JE?,

PORA?,

CHU?,

TE?,

VRA?,

?,

POJ?,

LABU?,

POUŠ?

Řešení úlohy

DOPLŇ ď ť, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ZEĎ DOMU, PLÁŠŤ, PAMĚŤ, LEŤ, UKLIĎ, POUŤ, LOĎ, JEĎ, PORAĎ, CHUŤ, TEĎ, VRAŤ, SÍŤ, POJĎ, LABUŤ, POUŠŤ

Řeš úlohy