Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku Ď nebo neznělou souhlásku Ť do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: Ď, Ť, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ ď ť, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

NECHO?,

POJ?,

PLÁŠ?,

NEBU?,

PORA?,

LO?,

?,

LE?,

DÉŠ?,

LABU?,

TE?,

CHU?,

PAMĚ?,

JE?,

POUŠ?,

POU?

Řešení úlohy

DOPLŇ ď ť, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

NECHOĎ, POJĎ, PLÁŠŤ, NEBUĎ, PORAĎ, LOĎ, SÍŤ, LEŤ, DÉŠŤ, LABUŤ, TEĎ, CHUŤ, PAMĚŤ, JEĎ, POUŠŤ, POUŤ

Řeš úlohy