Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku Ď nebo neznělou souhlásku Ť do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: Ď, Ť, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ ď ť, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

DÉŠ?,

JE?,

LO?,

PLÁŠ?,

POU?,

PORA?,

VRA?,

PAMĚ?,

LE?,

NECHO?,

TE?,

POUŠ?,

UKLI?,

LABU?,

POJ?,

ZE? DOMU

Řešení úlohy

DOPLŇ ď ť, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

DÉŠŤ, JEĎ, LOĎ, PLÁŠŤ, POUŤ, PORAĎ, VRAŤ, PAMĚŤ, LEŤ, NECHOĎ, TEĎ, POUŠŤ, UKLIĎ, LABUŤ, POJĎ, ZEĎ DOMU

Řeš úlohy