Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku Ď nebo neznělou souhlásku Ť do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: Ď, Ť, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ ď ť, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

POU?,

CHU?,

PLÁŠ?,

PAMĚ?,

LO?,

?,

DÉŠ?,

POUŠ?,

JE?,

POJ?,

LE?,

TE?,

NEBU?,

ZE? DOMU,

PORA?,

LABU?

Řešení úlohy

DOPLŇ ď ť, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

POUŤ, CHUŤ, PLÁŠŤ, PAMĚŤ, LOĎ, SÍŤ, DÉŠŤ, POUŠŤ, JEĎ, POJĎ, LEŤ, TEĎ, NEBUĎ, ZEĎ DOMU, PORAĎ, LABUŤ

Řeš úlohy