Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku B nebo neznělou souhlásku P do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: B, P, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ b p, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

HŘI?,

NÁSTU?,

?ŮVA?,

ŠROU?,

HOLU?,

?ŘÍKO?,

VTI?,

CHLÉ?,

JEŘÁ?,

SLOU?,

JAKU?,

SKLE?,

ZU?,

KORÁ?,

HRO?,

SLI?

Řešení úlohy

DOPLŇ b p, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

HŘIB, NÁSTUP, PŮVAB, ŠROUB, HOLUB, PŘÍKOP, VTIP, CHLÉB, JEŘÁB, SLOUP, JAKUB, SKLEP, ZUB, KORÁB, HROB, SLIB

Řeš úlohy