Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku B nebo neznělou souhlásku P do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: B, P, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ b p, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

?ŘÍKO?,

SLI?,

VTI?,

KORÁ?,

ČÁ?,

HŘI?,

SKLE?,

CHLÉ?,

NÁSTU?,

ŠROU?,

HRO?,

HOLU?,

JAKU?,

DRÁ? NA NOZE,

FILI?,

JEŘÁ?

Řešení úlohy

DOPLŇ b p, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PŘÍKOP, SLIB, VTIP, KORÁB, ČÁP, HŘIB, SKLEP, CHLÉB, NÁSTUP, ŠROUB, HROB, HOLUB, JAKUB, DRÁP NA NOZE, FILIP, JEŘÁB

Řeš úlohy