Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku B alebo neznelú spoluhlásku P do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: B, P, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ b p, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

HRO?,

STĹ?,

SO?,

DU?,

KORÁ?,

HRÍ?,

CHLIE?,

KR?,

CE?,

?,

CHLA?,

HOLU?,

ČRE?,

FILI?,

?,

?OKLO?

Riešenie úlohy

DOPLŇ b p, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

HROB, STĹP, SOB, DUB, KORÁB, HRÍB, CHLIEB, KRB, CEP, KÚP, CHLAP, HOLUB, ČREP, FILIP, KĹB, POKLOP

Rieš úlohy