Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku B alebo neznelú spoluhlásku P do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: B, P, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ b p, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

LE?,

VTI?,

ČRE?,

?OKLO?,

HRO?,

KORÁ?,

CHLIE?,

?,

KRA?,

HRÍ?,

CE?,

CHLA?,

?,

JAKU?,

SO?,

ZU?

Riešenie úlohy

DOPLŇ b p, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

LEP, VTIP, ČREP, POKLOP, HROB, KORÁB, CHLIEB, KĹB, KRAB, HRÍB, CEP, CHLAP, KÚP, JAKUB, SOB, ZUB

Rieš úlohy