Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku B alebo neznelú spoluhlásku P do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: B, P, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ b p, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

KORÁ?,

NÁSTU?,

STĹ?,

FILI?,

LE?,

?,

?RÍKO?,

JAKU?,

CE?,

VTI?,

?OKLO?,

?,

KRA?,

KR?,

HRO?,

CHLIE?

Riešenie úlohy

DOPLŇ b p, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

KORÁB, NÁSTUP, STĹP, FILIP, LEP, KĹB, PRÍKOP, JAKUB, CEP, VTIP, POKLOP, KÚP, KRAB, KRB, HROB, CHLIEB

Rieš úlohy