Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

K danému slovu najdi slovo opačného významu - antonymum = protikladné slovo.

Ukázka úlohy

Napiš slovo opačného významu:

nízko
vítězství
zlo

Řešení úlohy

Napiš slovo opačného významu:

nízkovysoko
vítězstvíprohra
zlodobro

Řeš úlohy