Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

K danému slovu najdi slovo opačného významu - antonymum = protikladné slovo.

Ukázka úlohy

Napiš slovo opačného významu:

zima
rozhazovačný
hodný

Řešení úlohy

Napiš slovo opačného významu:

zimaléto
rozhazovačnýspořivý
hodnýzlý

Řeš úlohy