Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

K danému slovu najdi slovo opačného významu - antonymum = protikladné slovo.

Ukázka úlohy

Napiš slovo opačného významu:

chudák
vůně
tmavý

Řešení úlohy

Napiš slovo opačného významu:

chudákboháč
vůnězápach
tmavýsvětlý

Řeš úlohy