Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

K danému slovu nájdi slovo opačného významu - antonymum.

Ukážka úlohy

Napíš slovo opačného významu:

mladý
prehra
vôňa

Riešenie úlohy

Napíš slovo opačného významu:

mladýstarý
prehravíťazstvo
vôňazápach

Rieš úlohy