Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Přeskup písmena v tomto slově tak, aby vzniklo srozumitelné slovo.

Ukázka úlohy

Z písmen sestav srozumitelná slova:

zctárok
íalčtoopd
koklbou

Řešení úlohy

Z písmen sestav srozumitelná slova:

zctárokzrcátko
íalčtoopdpočítadlo
koklbouklobouk

Řeš úlohy