Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Preskup písmená v tomto slove tak, aby vzniklo zrozumiteľné slovo.

Ukážka úlohy

Z písmen zostav zrozumiteľné slová:

oddke
lypaom
rcéad

Riešenie úlohy

Z písmen zostav zrozumiteľné slová:

oddkededko
lypaompomaly
rcéaddcéra

Rieš úlohy