Učitelé a rodiče

Podstatná jména abstraktní označují názvy vlastností, stavů, dějů, tedy toho, co je ve své podstatě nehmotné.

Například: krása, láska, skromnost, zdraví...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač všechna abstraktní podstatná jména.

Ukázka úlohy

Najdi abstraktní podstatná jména:

kolo, naděje, mince, staroba, pravda, láska, chudoba, mládí, Země, město, kluk, tvrdost, skromnost

Řešení úlohy

Najdi abstraktní podstatná jména:

kolo, naděje, mince, staroba, pravda, láska, chudoba, mládí, Země, město, kluk, tvrdost, skromnost

Řeš úlohy