Učitelé a rodiče

Podstatná jména abstraktní označují názvy vlastností, stavů, dějů, tedy toho, co je ve své podstatě nehmotné.

Například: krása, láska, skromnost, zdraví...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač všechna abstraktní podstatná jména.

Ukázka úlohy

Najdi abstraktní podstatná jména:

myšlenka, pravda, mládí, láska, chudoba, naděje, mince, Země, staroba, květ, loutka, tvrdost, kluk, město

Řešení úlohy

Najdi abstraktní podstatná jména:

myšlenka, pravda, mládí, láska, chudoba, naděje, mince, Země, staroba, květ, loutka, tvrdost, kluk, město

Řeš úlohy