Abstraktní podstatná jména

Ukázka úlohy

Řešení úlohy

domů
domů

Abstraktní podstatná jména
Abstraktní podstatná jména

Počet úloh: