Učitelé a rodiče

Podstatná jména abstraktní označují názvy vlastností, stavů, dějů, tedy toho, co je ve své podstatě nehmotné.

Například: krása, láska, skromnost, zdraví...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač všechna abstraktní podstatná jména.

Ukázka úlohy

Najdi abstraktní podstatná jména:

květ, tvrdost, láska, skromnost, mince, okno, město, staroba, Slunce, naděje, mládí, krása

Řešení úlohy

Najdi abstraktní podstatná jména:

květ, tvrdost, láska, skromnost, mince, okno, město, staroba, Slunce, naděje, mládí, krása

Řeš úlohy