Učitelé a rodiče

Podstatná jména abstraktní označují názvy vlastností, stavů, dějů, tedy toho, co je ve své podstatě nehmotné.

Například: krása, láska, skromnost, zdraví...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač všechna abstraktní podstatná jména.

Ukázka úlohy

Najdi abstraktní podstatná jména:

kolo, staroba, hvězda, myšlenka, láska, Slunce, planeta, loutka, skromnost, mládí, krása, oko, okno, naděje

Řešení úlohy

Najdi abstraktní podstatná jména:

kolo, staroba, hvězda, myšlenka, láska, Slunce, planeta, loutka, skromnost, mládí, krása, oko, okno, naděje

Řeš úlohy