Učitelia a rodičia

Abstraktné podstatné mená sú podstatné mená, ktoré pomenúvajú činnosti, vlastnosti, schopnosti teda to, čo je vo svojej podstate nehmotné.

Napríklad: krása, láska, skromnosť, zdravie...

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky abstraktné podstatné mená.

Ukážka úlohy

Označ abstraktné podstatné mená:

mak, pravda, myšlienka, staroba, pole, rieka, srdce, nádej, skromnosť, kopec, dom, mladosť, láska, kvet, tvrdosť

Riešenie úlohy

Označ abstraktné podstatné mená:

mak, pravda, myšlienka, staroba, pole, rieka, srdce, nádej, skromnosť, kopec, dom, mladosť, láska, kvet, tvrdosť

Rieš úlohy