Učitelia a rodičia

Abstraktné podstatné mená sú podstatné mená, ktoré pomenúvajú činnosti, vlastnosti, schopnosti teda to, čo je vo svojej podstate nehmotné.

Napríklad: krása, láska, skromnosť, zdravie...

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky abstraktné podstatné mená.

Ukážka úlohy

Označ abstraktné podstatné mená:

Zem, ovocie, staroba, skromnosť, krása, dom, zdravie, mak, mladosť, lož, pravda, myšlienka, vietor

Riešenie úlohy

Označ abstraktné podstatné mená:

Zem, ovocie, staroba, skromnosť, krása, dom, zdravie, mak, mladosť, lož, pravda, myšlienka, vietor

Rieš úlohy