Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Zoraď všetky slová podľa abecedy od Ž do A (zostupne). Každé slovo začíná iným písmenom.

Ukážka úlohy

Zoraď slová od Ž do A zostupne:

 • Quebec
 • úskok
 • vlak
 • galoše
 • uvariť
 • ľad
 • rozvoj
 • František
 • sud
 • dym
 • prskavka
 • okres
 • ďateľ
 • ťukať
 • cín
 • Martin

Riešenie úlohy

Zoraď slová od Ž do A zostupne:

 • vlak
 • uvariť
 • úskok
 • ťukať
 • sud
 • rozvoj
 • Quebec
 • prskavka
 • okres
 • Martin
 • ľad
 • galoše
 • František
 • ďateľ
 • dym
 • cín

Rieš úlohy