Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Zoraď všetky slová podľa abecedy od Ž do A (zostupne). Každé slovo začíná iným písmenom.

Ukážka úlohy

Zoraď slová od Ž do A zostupne:

 • žiar
 • zobák
 • Alena
 • nebo
 • ľudia
 • slávnosť
 • práca
 • tanier
 • Ďumbier
 • blok
 • Quido
 • rozum
 • ordinácia
 • med
 • lavice
 • kamarát

Riešenie úlohy

Zoraď slová od Ž do A zostupne:

 • žiar
 • zobák
 • tanier
 • slávnosť
 • rozum
 • Quido
 • práca
 • ordinácia
 • nebo
 • med
 • ľudia
 • lavice
 • kamarát
 • Ďumbier
 • blok
 • Alena

Rieš úlohy