Učitelé a rodiče

Velké počáteční písmeno píšeme:

 1. v jednoslovných vlastních jménech
 2. v prvním slově ve víceslovných vlastních jménech
 3. ve vlastním jméně, které je součástí víceslovného jména
 4. v rodných jménech, v příjmení, v přezdívkách
 5. u příslušníků rodů, rodin a skupin téhož jména
 6. u příslušníků národů, kmenů a obyvatel
 7. u nebeských těles, souhvězdí a jejich částí
 8. ve světadílech, zemích a krajin, ostrovech, horách, mořích, řek...
 9. v obcích, městech, sídlištích
 10. v ulicích, náměstích, sadech
 11. u mezinárodních a státních organizací a institucí
 12. v státech a správních oblastech
 13. v zastupitelských sborech a společenských organizací
 14. ve výzkumných, kulturních a tělovýchovných, obchodních, zdravotnických institucích
 15. u základních, středních a vysokých škola
 16. u významných událostech, dnech, svátcích
 17. v názvech dokumentů, časopisů, novin a uměleckých děl
 18. u oficiálních značkách výrobků
 19. u vyznamenáních a cenách
 20. na začátku větných celků
 21. u ustálených zkratkách, značkách a zkratkových slovech
 22. v slovech vyjadřujících úctu k osobě

Malé počáteční písmeno píšeme:

 1. u jmen v obecném pojetí
 2. u jmen příslušníků antropologických skupin
 3. u jmen příslušníků různých kolektivů (členů organizací, přívrženců sportovních klubů, příslušníků náboženského vyznání)
 4. u přídavných jmen odvozených od jmen vlastních (pokud nejsou přivlastňovací)

Jak řešit úlohu:

Urči začáteční písmeno pro každé slovo. Kde se píše malé a kde velké písmeno?

Ukázka úlohy

Doplň malé nebo velké písmeno:

malé začáteční písmeno VELKÉ začáteční písmeno

F/františek H/hrubín N/napsal K/knihu, K/která S/se J/jmenuje D/dětem.

Řešení úlohy

Doplň malé nebo velké písmeno:

malé začáteční písmeno VELKÉ začáteční písmeno

František Hrubín napsal knihu, která se jmenuje Dětem.

Řeš úlohy