Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň samohlásky A, Ä a E do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: 1, 2 alebo 3.

Ukážka úlohy

DOPLŇ a ä e, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

ROZOP?Ť,

VYP?Ť,

V?Z?Ň,

M?SI?R,

M?STO,

Z?P?Ť,

ODOP?Ť,

M?K,

P?T?R,

V?ZMI C?RUZKU,

ŽRI?B?,

OP?Ť,

SV?TÝ,

BÁB?TKO,

P?SŤ,

D?V?Ť

Riešenie úlohy

DOPLŇ a ä e, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

ROZOPÄŤ, VYPÄŤ, VÄZEŇ, MÄSIAR, MESTO, ZAPÄŤ, ODOPÄŤ, MAK, PETER, VEZMI CERUZKU, ŽRIEBÄ, OPÄŤ, SVÄTÝ, BÁBÄTKO, PÄSŤ, DEVÄŤ

Rieš úlohy