Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň samohlásky A, Ä a E do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: 1, 2 alebo 3.

Ukážka úlohy

DOPLŇ a ä e, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

V?Z?Ň,

V?ZMI C?RUZKU,

M?SLO,

N?V?DZ?,

M?SI?R,

C?STOVNÝ P?S,

P?SŤ,

P?SC?,

M?SÉR,

ODOP?Ť,

CHL?P?,

UP?Ť,

VÁZ?,

SV?TÝ,

P?T?,

M?KKÝ

Riešenie úlohy

DOPLŇ a ä e, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

VÄZEŇ, VEZMI CERUZKU, MASLO, NEVÄDZA, MÄSIAR, CESTOVNÝ PAS, PÄSŤ, PASCA, MASÉR, ODOPÄŤ, CHLAPÄ, UPÄŤ, VÁZA, SVÄTÝ, PÄTA, MÄKKÝ

Rieš úlohy