Učitelé a rodiče

Doporučujeme zopakovat

Zde budou úlohy, které ti doporučujeme zopakovat.

Doporučujeme dále řešit

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
PÍSMENA
SLOVA
OBRÁZKOVÁ SLOVA
OBRÁZKOVÉ VĚTY
DRUHY VĚT
DOPLŇ ZNAMÉNKO
DOPLŇ PÍSMENO
VĚTY ANO x NE
SEŘAĎ PÍSMENA
TAJENKA
HÁDEJ SLOVO