Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Změň jedno písmeno na libovolném místě tak, aby vzniklo jiné smysluplné slovo.

Ukázka úlohy

položka

Řešení úlohy

položka

???

Řeš úlohy