Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Změň jedno písmeno na libovolném místě tak, aby vzniklo jiné smysluplné slovo.

Ukázka úlohy

fáma

Řešení úlohy

fáma

???

Řeš úlohy