Učitelé a rodiče

Podle vzoru mladý skloňujeme tvrdá přídavná jména. Poznáme je podle tvrdého zakončení v 1. pádě jednotného čísla rodu mužského. Například mla, sta, dra. Končí-li přídavné jméno obojetnou souhláskou a jeho tvary se na konci pro každý rod mění - no muž - no žena - no dítě - skloňujeme jej také podle vzoru mladý.

Podle vzoru jarní skloňujeme měkká přídavná jména. Poznáme je podle měkkého zakončení v 1. pádě jednotného čísla rodu mužského. Například zim, slo, jele. Končí-li přídavné jméno obojetnou souhláskou a jeho tvary se na konci žádného rodu nemění - ci muž - ci žena - ci dítě - skloňujeme jej podle vzoru jarní.

Jak řešit úlohu:

Pro každé přídavné jméno urči správný vzor.

Ukázka úlohy

Urči vzor pro každé přídavné jméno:

mladý jarní

slabí, staří, drazí, boží, medvědí, husí, zlí, prázdní

Řešení úlohy

Urči vzor pro každé přídavné jméno:

mladý jarní

slabí
,
staří
,
drazí
,
boží
,
medvědí
,
husí
,
zlí
,
prázdní

Řeš úlohy