Učitelé a rodiče

Skupinu vje píšeme ve slovech, kde se předpona v- spojuje se slovním kořenem, který začíná na je-: vjezd.

Skupinu píšeme ve slovech, kde v není součástí předpony: větev.

Jak řešit úlohu:

Doplň vě, vje do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň vje, kam správně patří:

?ta,

ho?zí,

?zení,

k?ták,

?štba,

z?ř,

?žička,

po?st,

?c,

?ra,

k?tináč,

?ra,

s?t (vesmír),

pří?šek na krk,

?tší,

?t do zákruty

Řešení úlohy

Doplň vje, kam správně patří:

věta, hovězí, vězení, květák, věštba, zvěř, věžička, pověst, věc, důvěra, květináč, důvěra, svět (vesmír), přívěšek na krk, větší, vjet do zákruty

Řeš úlohy