Učitelé a rodiče

Skupinu vje píšeme ve slovech, kde se předpona v- spojuje se slovním kořenem, který začíná na je-: vjezd.

Skupinu píšeme ve slovech, kde v není součástí předpony: větev.

Jak řešit úlohu:

Doplň vě, vje do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň vje, kam správně patří:

sk?lá,

?novat,

zrakový ?m,

?šák na šaty,

?zdové brány,

?neček,

?třík,

?třící pes,

med?d,

?žička,

?t do zákruty,

?da,

?tev,

s?tluška,

h?zda,

?ra

Řešení úlohy

Doplň vje, kam správně patří:

skvělá, věnovat, zrakový vjem, věšák na šaty, vjezdové brány, věneček, větřík, větřící pes, medvěd, věžička, vjet do zákruty, věda, větev, světluška, hvězda, důvěra

Řeš úlohy