Učitelé a rodiče

Slovesný vid vyjadřuje u sloves průběhovost (děj není ukončený, nelze jej ukončit, nebo je časově neohračinený) nebo jednorázovost děje (děj je ukončený, nebo může být ukončený).

Vid dokonavý vyjadřuje jednorázový nebo ukončený děj. Dokonavá slovesa mají tvary, které vyjadřují minulý nebo budoucí čas (přišel, přijde). Pomůckou může být slovo jednou: Jednou přišel, jednou přijde.

Vid nedokonavý vyjadřuje probíhající nebo neukončený děj. Nedokonavá slovesa mají tvary času přítomného, minulého i budoucího (píše, psal, bude psát). Pomůckou může být slovo stále: Stále píše, stále psal, stále bude psát.

Jak řešit úlohu:

Pro každé sloveso urči správný slovesný vid.

Ukázka úlohy

Urči slovesný vid pro každé sloveso:

dokonavý nedokonavý

odstranit, čekat, pomáhat, přejít, stoupat, vylít, skákat, zaštěkat

Řešení úlohy

Urči slovesný vid pro každé sloveso:

dokonavý nedokonavý

odstranit
,
čekat
,
pomáhat
,
přejít
,
stoupat
,
vylít
,
skákat
,
zaštěkat

Řeš úlohy