Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň ve, vě do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

DOPLŇ ve , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

D?,

S?TR,

?TRNÍK,

NA HLA?,

?SELÝ,

?ŠÁK NA ŠATY,

S?T (?SMÍR),

PO?DĚT,

?LMI,

?KA,

?ČER,

?TY,

?TŠINA,

?ČEŘET,

??RKA,

HRADNÍ ?Ž

Řešení úlohy

DOPLŇ ve , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

DVĚ, SVETR, VĚTRNÍK, NA HLAVĚ, VESELÝ, VĚŠÁK NA ŠATY, SVĚT (VESMÍR), POVĚDĚT, VELMI, VEKA, VEČER, VĚTY, VĚTŠINA, VEČEŘET, VEVERKA, HRADNÍ VĚŽ

Řeš úlohy