Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň ve, vě do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

DOPLŇ ve , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

?TŠINA,

K?TINÁČ,

?TRNÍK,

?NEČEK,

Z?Ř,

?STA,

?ČER,

?LBLOUD,

?ČEŘET,

O?S,

?TA,

?TEV,

D?,

?DA,

NA HLA?,

?LBLOUD

Řešení úlohy

DOPLŇ ve , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

VĚTŠINA, KVĚTINÁČ, VĚTRNÍK, VĚNEČEK, ZVĚŘ, VESTA, VEČER, VELBLOUD, VEČEŘET, OVES, VĚTA, VĚTEV, DVĚ, VĚDA, NA HLAVĚ, VELBLOUD

Řeš úlohy