Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň ve, vě do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

DOPLŇ ve , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

?DEC,

MED?DI,

O?S,

?NČIT,

HO?ZÍ MASO,

?LIKONOCE,

S?T (?SMÍR),

S?TR,

?TŠÍ,

?ZENÍ,

?LBLOUD,

?PŘEDU,

NA HLA?,

?LKÝ,

?TA,

MED?DICE

Řešení úlohy

DOPLŇ ve , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

VĚDEC, MEDVĚDI, OVES, VENČIT, HOVĚZÍ MASO, VELIKONOCE, SVĚT (VESMÍR), SVETR, VĚTŠÍ, VĚZENÍ, VELBLOUD, VEPŘEDU, NA HLAVĚ, VELKÝ, VĚTA, MEDVĚDICE

Řeš úlohy