Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač všechny větné členy.

Ukázka úlohy

Označ všechny větné členy:

podmět přísudek přívlastek předmět

příslovečné určení přístavek doplněk

Kurfiřti zvolili Rudolfa za krále.

Řešení úlohy

Označ všechny větné členy:

podmět přísudek přívlastek předmět

příslovečné určení přístavek doplněk

Kurfiřti zvolili Rudolfa za krále.

Řeš úlohy