Vyznač větné členy

Ukázka úlohy

Řešení úlohy

v mezinárodní soutěži SozialMarie

HLASUJ

DĚKUJEME

domů
domů

Vyznač větné členy
Vyznač větné členy

Počet úloh: