Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Označ všechna souřadná slova k danému slovu.

Ukázka úlohy

Najdi všechna souřadná slova pro výraz "pýchavka":

Afrika

hřib

gymnastika

mlha

bedla

čtverec

Samuel

Ohře

klouzek

křemenáč

Michal

kadeřnice

Řešení úlohy

Najdi všechna souřadná slova pro výraz "pýchavka":

Afrika

hřib

gymnastika

mlha

bedla

čtverec

Samuel

Ohře

klouzek

křemenáč

Michal

kadeřnice

Řeš úlohy