Učitelé a rodiče

S sebou užíváme když někam jdeme a bereme něco nebo někoho s sebou. Např. Kávu si vezmu s sebou. S sebou = já + něco dalšího.

Sebou užíváme, když děláme něco se svým tělem. Např. mrskat sebou, vrtět sebou, trhnout sebou. Následuje zpravidla po slovesech vyjadřujících pohyb. Sebou = já svým tělem. Můžeme se setkat i se spojením samo sebou. Např. To není samo sebou.

Jak řešit úlohu:

Doplň správně do textu s sebou a sebou.

Pomůcka:
Doplňovaná slova můžeš vybírat i pomocí kláves: 1 a 2.

Ukázka úlohy

Doplň s sebou sebou, kam správně patří:

Vezmeš mě ? do kina?

Vezmeš si ? i batoh?

Leknutím ? škubl.

Dnes něco není samo ?.

To se rozumí samo ?.

Byl jsem si jistý sám ?.

Řešení úlohy

Doplň s sebou sebou, kam správně patří:

Vezmeš mě s sebou do kina?

Vezmeš si s sebou i batoh?

Leknutím sebou škubl.

Dnes něco není samo sebou.

To se rozumí samo sebou.

Byl jsem si jistý sám sebou.

Řeš úlohy