Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Označ všechna významově podřazená slova k danému nadřazenému slovu.

Ukázka úlohy

Najdi všechna podřazená slova pro výraz "povolání":

opravář

učitel

kovář

Martin

kos

borovice

policista

pomeranč

lev

malíř

řidič

kadeřnice

lékař

Řešení úlohy

Najdi všechna podřazená slova pro výraz "povolání":

opravář

učitel

kovář

Martin

kos

borovice

policista

pomeranč

lev

malíř

řidič

kadeřnice

lékař

Řeš úlohy