Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Označ všechna významově podřazená slova k danému nadřazenému slovu.

Ukázka úlohy

Najdi všechna podřazená slova pro výraz "města":

České Budějovice

hruška

Pardubice

tílko

Kolín

Hradec Králové

datel

Plzeň

Jihlava

Praha

sněžení

mlha

kapusta

Řešení úlohy

Najdi všechna podřazená slova pro výraz "města":

České Budějovice

hruška

Pardubice

tílko

Kolín

Hradec Králové

datel

Plzeň

Jihlava

Praha

sněžení

mlha

kapusta

Řeš úlohy