Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň pe, pě do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

DOPLŇ pe , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

SEVŘENÉ ?STI,

MOŘSKÁ ?NA,

?TIBOJ,

?RLA,

VY?TÍ VŠECH SIL,

CHODIT ?ŠKY,

?NÁL,

?KLO,

?KAŘ,

?CKA,

?VNOST,

Z?VÁK,

Z?V,

?STÍ,

DOS?LÝ,

?TKA

Řešení úlohy

DOPLŇ pe , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

SEVŘENÉ PĚSTI, MOŘSKÁ PĚNA, PĚTIBOJ, PERLA, VYPĚTÍ VŠECH SIL, CHODIT PĚŠKY, PENÁL, PEKLO, PEKAŘ, PECKA, PEVNOST, ZPĚVÁK, ZPĚV, ZÁPĚSTÍ, DOSPĚLÝ, PĚTKA

Řeš úlohy