Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň pe, pě do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

DOPLŇ pe , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ÚS?CH,

?KAŘ,

?NKAVA,

?ŠÁK (VOJÁK),

NA ZDĚNÉM STRO?,

?ST,

?ČIVO,

?NÁL,

?KAŘ,

?NÍZE,

?ČOVAT,

DOS?LÝ,

?ČLIVĚ,

Z?VNÍK,

?NÁL,

?NĚŽENKA

Řešení úlohy

DOPLŇ pe , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ÚSPĚCH, PEKAŘ, PĚNKAVA, PĚŠÁK (VOJÁK), NA ZDĚNÉM STROPĚ, PĚST, PEČIVO, PENÁL, PEKAŘ, PENÍZE, PEČOVAT, DOSPĚLÝ, PEČLIVĚ, ZPĚVNÍK, PENÁL, PENĚŽENKA

Řeš úlohy