Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň pe, pě do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

DOPLŇ pe , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

?NKAVA,

V CHALU?,

S?ŠNÝ VLAK,

?S,

KO?ČEK,

POD?RA,

Z?TNÝ CHOD,

?ST,

MOŘSKÁ ?NA,

?RLA,

ZAÚ?T,

?ČOVAT,

?KLO,

?RNÍK,

V PŘÍKO?,

?KNĚ

Řešení úlohy

DOPLŇ pe , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PĚNKAVA, V CHALUPĚ, SPĚŠNÝ VLAK, PES, KOPEČEK, PODPĚRA, ZPĚTNÝ CHOD, PĚST, MOŘSKÁ PĚNA, PERLA, ZAÚPĚT, PEČOVAT, PEKLO, PERNÍK, V PŘÍKOPĚ, PĚKNĚ

Řeš úlohy