Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň pe, pě do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

DOPLŇ pe , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

POD?RA,

?NÁL,

CHLA?C,

?KÁRNA,

Z?VAČKA,

?KLO,

VY?TÍ VŠECH SIL,

?ČLIVĚ,

?RLA,

POTÁ?Č,

DOU?,

ÚS?CH,

?KNĚ,

Z?V,

DOS?LÝ,

?STOVAT KUKUŘICI

Řešení úlohy

DOPLŇ pe , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PODPĚRA, PENÁL, CHLAPEC, PEKÁRNA, ZPĚVAČKA, PEKLO, VYPĚTÍ VŠECH SIL, PEČLIVĚ, PERLA, POTÁPĚČ, DOUPĚ, ÚSPĚCH, PĚKNĚ, ZPĚV, DOSPĚLÝ, PĚSTOVAT KUKUŘICI

Řeš úlohy