Učitelé a rodiče

U podstatních jmen mužského rodu vzoru pán je v pátém pádě jednotného čísla nejčastější koncovka -e. Podstatná jména s koncovkou -k, -g, -h, -ch, mají v pátém pádě většinou koncovku -u:

U podstatních jmen mužského rodu vzoru muž je v pátém pádě jednotného čísla nejčastější koncovka -i. Podstatná jména utvořená slovotvornou příponou -ec mají koncovku -če.

U podstatních jmen mužského rodu vzoru správce je první a pátý pád stejný.

U podstatních jmen mužského rodu vzoru předseda je v pátém pádě jednotného čísla koncovka -o.

Jak řešit úlohu:

K podstatnému jménu v prvním pádě napiš pátý pád jednotného čísla.

Ukázka úlohy

1. pád5. pád

Řešení úlohy

1. pád5. pád
dělníku
poslanče
zrádce
poradce
otče
králi

Řeš úlohy