Učitelé a rodiče

Je potřeba rozlišit, zda se jedná o koncovku podstaného jména nebo přídavného jména přivlastňovacího.

Přídavné jméno přivlastňovací poznáme tak, že se na dotyčný předmět zeptáme otázkou čí. Pokud otázku použít nelze, jedná se o podstatné jméno.

V případě podstatného jména píšeme vždy -ovi. (Koupíš tatínkovi knihu?)

Pokud je přivlastňovací jméno mužského životného rodu v 1. nebo 5. pádě, píšeme -ovi. (Petrovi rodiče jsou mladí.)

Pokud je přivlastňovaný předmět ženského nebo mužského neživotného rodu nebo v jiném pádě než 1. a 5 píšeme -ovy. (Dědečkovy kočky se ztratily.)

Jako pomůcku u přídavných jmen přivlastňovacích lze použít vzor matčin:

  1. Petrovi rodiče jsou mladí. (Čí rodiče? Ti matčini rodiče.)
  2. Dědečkovy kočky se ztratily. (Čí kočky? Ty matčiny kočky.)
  3. Viděli jsme dědečkovy psy. (Čí psy? Ty matčiny psy.)

Jak řešit úlohu:

Správně doplň do textu koncovky -ovi a -ovy.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: 1 a 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ ovi ovy, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

NAVŠTÍVILI NÁS MICHAL? BRATRANCI.

JSOU JEŽK? BODLINY TVRDÉ?

POŘÁD MLUVIL JEN O PETR?.

KLUCI ŠMÍD? ROZBILI OKNO MÍČEM.

ONDŘEJ? SEŠITY LEŽELY NA STOLE.

JIRK? KALHOTY BYLY ROZTRHANÉ.

KRÁL? PODDANÍ PŘIPRAVUJÍ BÁL.

DĚDEČK? KRÁLÍCI MAJÍ RÁDI SALÁT.

Řešení úlohy

DOPLŇ ovi ovy, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

NAVŠTÍVILI NÁS MICHALOVI BRATRANCI.

JSOU JEŽKOVY BODLINY TVRDÉ?

POŘÁD MLUVIL JEN O PETROVI.

KLUCI ŠMÍDOVI ROZBILI OKNO MÍČEM.

ONDŘEJOVY SEŠITY LEŽELY NA STOLE.

JIRKOVY KALHOTY BYLY ROZTRHANÉ.

KRÁLOVI PODDANÍ PŘIPRAVUJÍ BÁL.

DĚDEČKOVI KRÁLÍCI MAJÍ RÁDI SALÁT.

Řeš úlohy