Učitelé a rodiče

Je potřeba rozlišit, zda se jedná o koncovku podstaného jména nebo přídavného jména přivlastňovacího.

Přídavné jméno přivlastňovací poznáme tak, že se na dotyčný předmět zeptáme otázkou čí. Pokud otázku použít nelze, jedná se o podstatné jméno.

V případě podstatného jména píšeme vždy -ovi. (Koupíš tatínkovi knihu?)

Pokud je přivlastňovací jméno mužského životného rodu v 1. nebo 5. pádě, píšeme -ovi. (Petrovi rodiče jsou mladí.)

Pokud je přivlastňovaný předmět ženského nebo mužského neživotného rodu nebo v jiném pádě než 1. a 5 píšeme -ovy. (Dědečkovy kočky se ztratily.)

Jako pomůcku u přídavných jmen přivlastňovacích lze použít vzor matčin:

  1. Petrovi rodiče jsou mladí. (Čí rodiče? Ti matčini rodiče.)
  2. Dědečkovy kočky se ztratily. (Čí kočky? Ty matčiny kočky.)
  3. Viděli jsme dědečkovy psy. (Čí psy? Ty matčiny psy.)

Jak řešit úlohu:

Správně doplň do textu koncovky -ovi a -ovy.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: 1 a 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ ovi ovy, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PŘEDSTAVILI TĚ ŠÉF??

JARD? KAMARÁDI CHODÍ NA FOTBAL.

KOUPILI JSME DĚD? NOVÉ AUTO.

NECHÁME TO KOŇOVI, TEN MÁ VELKOU HLAVU.

MÁŠ RÁDA ERBEN? BALADY?

UŽ JSI OCHUTNAL LEOŠ? DORTY?

VE RESTAURACI JSEM POTKALA JOSEF? KAMARÁDY.

POŘÁD MLUVIL JEN O PETR?.

Řešení úlohy

DOPLŇ ovi ovy, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PŘEDSTAVILI TĚ ŠÉFOVI?

JARDOVI KAMARÁDI CHODÍ NA FOTBAL.

KOUPILI JSME DĚDOVI NOVÉ AUTO.

NECHÁME TO KOŇOVI, TEN MÁ VELKOU HLAVU.

MÁŠ RÁDA ERBENOVY BALADY?

UŽ JSI OCHUTNAL LEOŠOVY DORTY?

VE RESTAURACI JSEM POTKALA JOSEFOVY KAMARÁDY.

POŘÁD MLUVIL JEN O PETROVI.

Řeš úlohy