Učitelé a rodiče

Je potřeba rozlišit, zda se jedná o koncovku podstaného jména nebo přídavného jména přivlastňovacího.

Přídavné jméno přivlastňovací poznáme tak, že se na dotyčný předmět zeptáme otázkou čí. Pokud otázku použít nelze, jedná se o podstatné jméno.

V případě podstatného jména píšeme vždy -ovi. (Koupíš tatínkovi knihu?)

Pokud je přivlastňovací jméno mužského životného rodu v 1. nebo 5. pádě, píšeme -ovi. (Petrovi rodiče jsou mladí.)

Pokud je přivlastňovaný předmět ženského nebo mužského neživotného rodu nebo v jiném pádě než 1. a 5 píšeme -ovy. (Dědečkovy kočky se ztratily.)

Jako pomůcku u přídavných jmen přivlastňovacích lze použít vzor matčin:

  1. Petrovi rodiče jsou mladí. (Čí rodiče? Ti matčini rodiče.)
  2. Dědečkovy kočky se ztratily. (Čí kočky? Ty matčiny kočky.)
  3. Viděli jsme dědečkovy psy. (Čí psy? Ty matčiny psy.)

Jak řešit úlohu:

Správně doplň do textu koncovky -ovi a -ovy.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: 1 a 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ ovi ovy, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

POTLESK PATŘÍ ZEJMÉNA NOVÉMU KLAVÍRIST?.

ČETLA JSI ČAPK? POVÍDKY?

PŘEPOŠLI MI MIRK? ZPRÁVY.

DO KINA ŠLI S NÁMI I MARTIN? KAMARÁDI.

KAMARÁD? ZÁVODNÍ KONĚ MAJÍ SPECIÁLNÍ TRÉNINKOVÝ REŽIM.

DĚDEČK? KRÁLÍCI MAJÍ RÁDI SALÁT.

MUSÍM VYŽEHLIT MILAN? KOŠILE.

MUSELA JSEM OKŘIKNOUT MARCEL? DĚTI.

Řešení úlohy

DOPLŇ ovi ovy, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

POTLESK PATŘÍ ZEJMÉNA NOVÉMU KLAVÍRISTOVI.

ČETLA JSI ČAPKOVY POVÍDKY?

PŘEPOŠLI MI MIRKOVY ZPRÁVY.

DO KINA ŠLI S NÁMI I MARTINOVI KAMARÁDI.

KAMARÁDOVI ZÁVODNÍ KONĚ MAJÍ SPECIÁLNÍ TRÉNINKOVÝ REŽIM.

DĚDEČKOVI KRÁLÍCI MAJÍ RÁDI SALÁT.

MUSÍM VYŽEHLIT MILANOVY KOŠILE.

MUSELA JSEM OKŘIKNOUT MARCELOVY DĚTI.

Řeš úlohy