Učitelé a rodiče

Je potřeba rozlišit, zda se jedná o koncovku podstaného jména nebo přídavného jména přivlastňovacího.

Přídavné jméno přivlastňovací poznáme tak, že se na dotyčný předmět zeptáme otázkou čí. Pokud otázku použít nelze, jedná se o podstatné jméno.

V případě podstatného jména píšeme vždy -ovi. (Koupíš tatínkovi knihu?)

Pokud je přivlastňovací jméno mužského životného rodu v 1. nebo 5. pádě, píšeme -ovi. (Petrovi rodiče jsou mladí.)

Pokud je přivlastňovaný předmět ženského nebo mužského neživotného rodu nebo v jiném pádě než 1. a 5 píšeme -ovy. (Dědečkovy kočky se ztratily.)

Jako pomůcku u přídavných jmen přivlastňovacích lze použít vzor matčin:

  1. Petrovi rodiče jsou mladí. (Čí rodiče? Ti matčini rodiče.)
  2. Dědečkovy kočky se ztratily. (Čí kočky? Ty matčiny kočky.)
  3. Viděli jsme dědečkovy psy. (Čí psy? Ty matčiny psy.)

Jak řešit úlohu:

Správně doplň do textu koncovky -ovi a -ovy.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: 1 a 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ ovi ovy, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

CO TAM ŠEPTÁŠ ZDEŇK??

PROŠLI JSME SI VŠECHNY SBĚRATEL? SBÍRKY.

POTLESK PATŘÍ ZEJMÉNA NOVÉMU KLAVÍRIST?.

NA OSLAVU PŘIŠLY OBĚ ZDEŇK? SESTRY.

PODEJ TY NOVINY PETR?.

NAŠEL JSI PAVL? PONOŽKY?

FILIP? BRATŘI CHODÍ DO STEJNÉ TŘÍDY.

ČETLA JSI ČAPK? POVÍDKY?

Řešení úlohy

DOPLŇ ovi ovy, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

CO TAM ŠEPTÁŠ ZDEŇKOVI?

PROŠLI JSME SI VŠECHNY SBĚRATELOVY SBÍRKY.

POTLESK PATŘÍ ZEJMÉNA NOVÉMU KLAVÍRISTOVI.

NA OSLAVU PŘIŠLY OBĚ ZDEŇKOVY SESTRY.

PODEJ TY NOVINY PETROVI.

NAŠEL JSI PAVLOVY PONOŽKY?

FILIPOVI BRATŘI CHODÍ DO STEJNÉ TŘÍDY.

ČETLA JSI ČAPKOVY POVÍDKY?

Řeš úlohy