Učitelé a rodiče

Koncovku -ama používáme ve významu části lidského nebo zvířecího těla. Tedy v původním významu (mýma nohama, rukama).

Koncovku -ami používáme v přeneseném významu v případě pojmenování předmětů, které jsou těmto částem podobné. Nějakým způsobem tyto předměty části těla připomínají (s hodinovými ručičkami nebo s nohami od stolu).

Pozor na zdrobněliny ručička a nožička. V 7. pádě množného čísla píšeme koncovku -ama (kýval nožkama, mávala ručičkama).

V přeneseném významu mají v 7. pádě množného čísla koncovku -ami (mezi nožičkami stolu).

Ostatní části těla (ramena, kolena, paže...) se skloňují podle vzorů, ke kterým náleží.

Jak řešit úlohu:

Doplň správně koncovky -mi, -ma.

Ukázka úlohy

Doplň ma mi, kam správně patří:

Musíš jet na operaci s kyčle?.

Pejsek ležel mezi noha? stolu.

Kroužil paže?, ruka?, koleny a noha?.

Chlapec začal zuřivě kopat noha?.

Boxoval ruka?.

Je to starý stůl se tře? poškozený? noha?.

Pepík na něj mával ruka?.

Viděl ho s ruka? v kapsách.

Nehýbej hodinový? ručička?.

Mezi noha? stolu se honila dvě koťata.

Honza kopal noha? kolem sebe.

Brankáři proletěl míč těsně nad ruka?.

Se svý? ruka? to dokážu.

S noha? u stolu se těžko hýbe.

Začni kroužit paže?.

Stál noha? na podlaze.

Řešení úlohy

Doplň ma mi, kam správně patří:

Musíš jet na operaci s kyčlemi.

Pejsek ležel mezi nohami stolu.

Kroužil pažemi, rukama, koleny a nohama.

Chlapec začal zuřivě kopat nohama.

Boxoval rukama.

Je to starý stůl se třemi poškozenými nohami.

Pepík na něj mával rukama.

Viděl ho s rukama v kapsách.

Nehýbej hodinovými ručičkami.

Mezi nohami stolu se honila dvě koťata.

Honza kopal nohama kolem sebe.

Brankáři proletěl míč těsně nad rukama.

Se svýma rukama to dokážu.

S nohami u stolu se těžko hýbe.

Začni kroužit pažemi.

Stál nohama na podlaze.

Řeš úlohy