Učitelé a rodiče

Koncovku -ama používáme ve významu části lidského nebo zvířecího těla. Tedy v původním významu (mýma nohama, rukama).

Koncovku -ami používáme v přeneseném významu v případě pojmenování předmětů, které jsou těmto částem podobné. Nějakým způsobem tyto předměty části těla připomínají (s hodinovými ručičkami nebo s nohami od stolu).

Pozor na zdrobněliny ručička a nožička. V 7. pádě množného čísla píšeme koncovku -ama (kýval nožkama, mávala ručičkama).

V přeneseném významu mají v 7. pádě množného čísla koncovku -ami (mezi nožičkami stolu).

Ostatní části těla (ramena, kolena, paže...) se skloňují podle vzorů, ke kterým náleží.

Jak řešit úlohu:

Doplň správně koncovky -mi, -ma.

Ukázka úlohy

Doplň ma mi, kam správně patří:

Chlapec začal zuřivě kopat noha?.

Pejsek ležel mezi noha? stolu.

Kroužil paže?, ruka?, koleny a noha?.

Nehýbej hodinový? ručička?.

Se svý? ruka? to dokážu.

S noha? u stolu se těžko hýbe.

Brankáři proletěl míč těsně nad ruka?.

Je to starý stůl se tře? poškozený? noha?.

Boxoval ruka?.

Stál noha? na podlaze.

Pepík na něj mával ruka?.

Mezi noha? stolu se honila dvě koťata.

Začni kroužit paže?.

Musíš jet na operaci s kyčle?.

Viděl ho s ruka? v kapsách.

Honza kopal noha? kolem sebe.

Řešení úlohy

Doplň ma mi, kam správně patří:

Chlapec začal zuřivě kopat nohama.

Pejsek ležel mezi nohami stolu.

Kroužil pažemi, rukama, koleny a nohama.

Nehýbej hodinovými ručičkami.

Se svýma rukama to dokážu.

S nohami u stolu se těžko hýbe.

Brankáři proletěl míč těsně nad rukama.

Je to starý stůl se třemi poškozenými nohami.

Boxoval rukama.

Stál nohama na podlaze.

Pepík na něj mával rukama.

Mezi nohami stolu se honila dvě koťata.

Začni kroužit pažemi.

Musíš jet na operaci s kyčlemi.

Viděl ho s rukama v kapsách.

Honza kopal nohama kolem sebe.

Řeš úlohy