Učitelé a rodiče

uvnitř v slovech píšeme v kořenu slova.

mně uvnitř v slovech píšeme tam, kde v příbuzném slově slyšíme n.

Jak řešit úlohu:

Doplň mě, mně do slov v textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň mně, kam správně patří:

roz?r,

?kký,

v do?,

kožený ?ch,

?sto,

str?,

doje?,

ú?rnost,

vzpo?l,

?síc,

porozu?ní,

na listnatém stro?,

?lký,

?stí,

význa?,

s?nárna,

zpa?ti,

samozřej?,

nedorozu?ní,

?na koruna,

kro?,

ve slá?,

uze?ní,

vědo?

Řešení úlohy

Doplň mně, kam správně patří:

rozměr, měkký, v domě, kožený měch, město, strmě, dojemně, úměrnost, vzpomněl, měsíc, porozumění, na listnatém stromě, mělký, náměstí, významně, směnárna, zpaměti, samozřejmě, nedorozumění, měna koruna, kromě, ve slámě, uzemnění, vědomě

Řeš úlohy