Učitelé a rodiče

uvnitř v slovech píšeme v kořenu slova.

mně uvnitř v slovech píšeme tam, kde v příbuzném slově slyšíme n.

Jak řešit úlohu:

Doplň mě, mně do slov v textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň mně, kam správně patří:

zřej?,

samozřej?,

ú?rnost,

osa?lý,

nerozu?,

us?vavý,

u?l,

kožený ?ch,

u?t,

v hy?,

zate?ní,

rozu?,

na listnatém stro?,

?stí,

za?stnání,

vědo?,

ohro?,

osa?lá,

nedorozu?ní,

zapo?l,

kla?,

připo?l,

zpa?ti,

?sta

Řešení úlohy

Doplň mně, kam správně patří:

zřejmě, samozřejmě, úměrnost, osamělý, nerozumně, usměvavý, uměl, kožený měch, umět, v hymně, zatemnění, rozumně, na listnatém stromě, náměstí, zaměstnání, vědomě, ohromně, osamělá, nedorozumění, zapomněl, klamně, připomněl, zpaměti, města

Řeš úlohy