Učitelé a rodiče

uvnitř v slovech píšeme v kořenu slova.

mně uvnitř v slovech píšeme tam, kde v příbuzném slově slyšíme n.

Jak řešit úlohu:

Doplň mě, mně do slov v textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň mně, kam správně patří:

?kký,

připo?l,

rozu?,

v do?,

kla?,

nerozu?,

k má?,

ohro?,

?ř,

osa?lý,

zat?ní,

vzpo?l,

uze?ní,

do?nka,

u?ní,

ve slá?,

?sta,

?lký,

?síc,

rozu?,

s?lý,

ú?rnost,

za?stnání,

osa?

Řešení úlohy

Doplň mně, kam správně patří:

měkký, připomněl, rozumně, v domě, klamně, nerozumně, k mámě, ohromně, téměř, osamělý, zatmění, vzpomněl, uzemnění, domněnka, umění, ve slámě, města, mělký, měsíc, rozumně, smělý, úměrnost, zaměstnání, osamělá

Řeš úlohy