Učitelé a rodiče

uvnitř v slovech píšeme v kořenu slova.

mně uvnitř v slovech píšeme tam, kde v příbuzném slově slyšíme n.

Jak řešit úlohu:

Doplň mě, mně do slov v textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň mně, kam správně patří:

samozřej?,

str?,

?řit rychlost,

od?na,

us?vavý,

porozu?ní,

u?ní,

stříd?,

kla?,

u?t,

od?rka,

vědo?,

zapo?l,

k má?,

vzpo?l,

roz?r,

ús?v,

s?lý,

uze?ní,

za?stnání,

s?je se něčemu,

?lký,

ú?rnost,

v hy?

Řešení úlohy

Doplň mně, kam správně patří:

samozřejmě, strmě, měřit rychlost, odměna, usměvavý, porozumění, umění, střídmě, klamně, umět, odměrka, vědomě, zapomněl, k mámě, vzpomněl, rozměr, úsměv, smělý, uzemnění, zaměstnání, směje se něčemu, mělký, úměrnost, v hymně

Řeš úlohy