Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň me, mě do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

DOPLŇ me , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

Ú?RNOST,

U?NÍ,

TA?JŠÍ,

S?NÁRNA,

K MÁ?,

?STÍ,

SOUKRO?,

TA?JŠÍ,

PRO?NA,

STR?,

PA?Ť,

NEDOROZU?NÍ,

ZPA?TI,

S?JE SE NĚČEMU,

OSA?LÁ,

?NA KORUNA

Řešení úlohy

DOPLŇ me , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ÚMĚRNOST, UMĚNÍ, TAMĚJŠÍ, SMĚNÁRNA, K MÁMĚ, NÁMĚSTÍ, SOUKROMĚ, TAMĚJŠÍ, PROMĚNA, STRMĚ, PAMĚŤ, NEDOROZUMĚNÍ, ZPAMĚTI, SMĚJE SE NĚČEMU, OSAMĚLÁ, MĚNA KORUNA

Řeš úlohy