Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň me, mě do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

DOPLŇ me , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

S?NÁRNA,

STŘÍD?,

?DVĚD,

S?ŠNÝ,

VE SLÁ?,

STR?,

VĚDO?,

?STO,

?LKÝ,

PRO?NA,

?NA KORUNA,

?ŘIT RYCHLOST,

?STO,

ZŘEJ?,

ZAT?NÍ,

ZA?STNÁNÍ

Řešení úlohy

DOPLŇ me , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

SMĚNÁRNA, STŘÍDMĚ, MEDVĚD, SMĚŠNÝ, VE SLÁMĚ, STRMĚ, VĚDOMĚ, MĚSTO, MĚLKÝ, PROMĚNA, MĚNA KORUNA, MĚŘIT RYCHLOST, MĚSTO, ZŘEJMĚ, ZATMĚNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ

Řeš úlohy