Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň me, mě do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

DOPLŇ me , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

?DVĚD,

TA?JŠÍ,

OSA?LÝ,

?ŘIT RYCHLOST,

?NA KORUNA,

?Ř,

?DVĚDICE,

?STA,

S?NÁRNA,

ZE?,

ROZU?L,

STŘÍD?,

SOUKRO?,

OD?NA,

?TRO,

US?VAVÝ

Řešení úlohy

DOPLŇ me , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

MEDVĚD, TAMĚJŠÍ, OSAMĚLÝ, MĚŘIT RYCHLOST, MĚNA KORUNA, TÉMĚŘ, MEDVĚDICE, MĚSTA, SMĚNÁRNA, ZEMĚ, ROZUMĚL, STŘÍDMĚ, SOUKROMĚ, ODMĚNA, METRO, USMĚVAVÝ

Řeš úlohy