Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Správně doplň do textu koncovky li, ly, la a slova všichni, všechny a všechna.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Ukázka úlohy

Doplň li ly la ichni echny echna, kam správně patří:

? dívky skáka? přes švihadlo.

Na koncert přiš?? pozvané kamarádky.

? zvířata spa?.

? kuřátka zoba? zrní.

Umím vš? vyjmenovaná slova.

Koupi? si vš? chlapci pití?

? kamarádi čeka? na Petra.

? knihy by? hezky srovnané.

Řešení úlohy

Doplň li ly la ichni echny echna, kam správně patří:

Všechny dívky skákaly přes švihadlo.

Na koncert přišly všechny pozvané kamarádky.

Všechna zvířata spala.

Všechna kuřátka zobala zrní.

Umím všechna vyjmenovaná slova.

Koupili si všichni chlapci pití?

Všichni kamarádi čekali na Petra.

Všechny knihy byly hezky srovnané.

Řeš úlohy