Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Správně doplň do textu koncovky li, ly, la a slova všichni, všechny a všechna.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Ukázka úlohy

Doplň li ly la ichni echny echna, kam správně patří:

? zvířata spa?.

Umím vš? vyjmenovaná slova.

O prázdninách by? zavřené vš? školky.

? kamarádi čeka? na Petra.

Koupi? si vš? chlapci pití?

? chlapci hrá? fotbal.

? dívky skáka? přes švihadlo.

By? tam vš? mláďata?

Řešení úlohy

Doplň li ly la ichni echny echna, kam správně patří:

Všechna zvířata spala.

Umím všechna vyjmenovaná slova.

O prázdninách byly zavřené všechny školky.

Všichni kamarádi čekali na Petra.

Koupili si všichni chlapci pití?

Všichni chlapci hráli fotbal.

Všechny dívky skákaly přes švihadlo.

Byla tam všechna mláďata?

Řeš úlohy