Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Správně doplň do textu koncovky li, ly, la a slova všichni, všechny a všechna.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Ukázka úlohy

Doplň li ly la ichni echny echna, kam správně patří:

Umím vš? vyjmenovaná slova.

? knihy by? hezky srovnané.

? kamarádi čeka? na Petra.

Koupi? si vš? chlapci pití?

? zvířata spa?.

O prázdninách by? zavřené vš? školky.

? kuřátka zoba? zrní.

? dívky skáka? přes švihadlo.

Řešení úlohy

Doplň li ly la ichni echny echna, kam správně patří:

Umím všechna vyjmenovaná slova.

Všechny knihy byly hezky srovnané.

Všichni kamarádi čekali na Petra.

Koupili si všichni chlapci pití?

Všechna zvířata spala.

O prázdninách byly zavřené všechny školky.

Všechna kuřátka zobala zrní.

Všechny dívky skákaly přes švihadlo.

Řeš úlohy