Učitelé a rodiče

Skloňování osobního zájmena ona:

1. pád (kdo, co?)ona
2. pád (koho, čeho?)jí, ní
3. pád (komu, čemu?)jí, ní
4. pád (koho, co?)ji, ni
5. pád (oslovujeme, voláme)-
6. pád (o kom, o čem?)
7. pád (kým, čím?)jí, ní

Tvar ji používáme pouze ve 4. pádě. Tvar ve všech ostatních. Nejčastěji se s tímto tvarem můžeš setkat ve 3. pádě.

Stejná pravidla platí také při užívání ni/ní. Tyto tvary se píší po předložce.

Jako pomůcku můžeme použít i příslušný tvar zájmena ta. Slyšela jsem ji. - Slyšela jsem tu (dívku). - tu = ji - krátké samohlásky.

Chtěla jsem jí vynadat. - Chtěla jsem té (dívce) vynadat. - té = jí - dlouhé samohlásky.

Jak řešit úlohu:

Doplň správně vyskloňované osobní zájmeno ona: ji, ni, jí nebo ní.

Ukázka úlohy

Doplň ji ni , kam správně patří:

Nezapomeň ? ve třídě!

Je to na ? vidět.

To by se ? líbilo.

Mám ? před očima.

Půjdeme za ? do města.

Vidím ? na plakátě.

Bez ? to nejde.

Slyšel jsi ?, co říkala?

Je toho na ? moc.

Podej ? to!

Dej na ? pozor!

Nekoukej na ?!

Odnesl ? to.

S ? to půjde hladce.

Poslouchej ?!

Říkal ? o ? samé hezké věci.

Řešení úlohy

Doplň ji ni , kam správně patří:

Nezapomeň ji ve třídě!

Je to na ní vidět.

To by se jí líbilo.

Mám ji před očima.

Půjdeme za ní do města.

Vidím ji na plakátě.

Bez ní to nejde.

Slyšel jsi ji, co říkala?

Je toho na ni moc.

Podej jí to!

Dej na ni pozor!

Nekoukej na ni!

Odnesl jí to.

S ní to půjde hladce.

Poslouchej ji!

Říkal jí o ní samé hezké věci.

Řeš úlohy