Učitelé a rodiče

Skloňování osobního zájmena ona:

1. pád (kdo, co?)ona
2. pád (koho, čeho?)jí, ní
3. pád (komu, čemu?)jí, ní
4. pád (koho, co?)ji, ni
5. pád (oslovujeme, voláme)-
6. pád (o kom, o čem?)
7. pád (kým, čím?)jí, ní

Tvar ji používáme pouze ve 4. pádě. Tvar ve všech ostatních. Nejčastěji se s tímto tvarem můžeš setkat ve 3. pádě.

Stejná pravidla platí také při užívání ni/ní. Tyto tvary se píší po předložce.

Jako pomůcku můžeme použít i příslušný tvar zájmena ta. Slyšela jsem ji. - Slyšela jsem tu (dívku). - tu = ji - krátké samohlásky.

Chtěla jsem jí vynadat. - Chtěla jsem té (dívce) vynadat. - té = jí - dlouhé samohlásky.

Jak řešit úlohu:

Doplň správně vyskloňované osobní zájmeno ona: ji, ni, jí nebo ní.

Ukázka úlohy

Doplň ji ni , kam správně patří:

To by se ? líbilo.

Je to na ? vidět.

Bez ? to nejde.

Odnesl ? to.

Nezapomeň ? ve třídě!

Slyšel jsi ?, co říkala?

Podej ? to!

Poslouchej ?!

Nekoukej na ?!

Půjdeme za ? do města.

Říkal ? o ? samé hezké věci.

Mám ? před očima.

Vidím ? na plakátě.

Dej na ? pozor!

Je toho na ? moc.

S ? to půjde hladce.

Řešení úlohy

Doplň ji ni , kam správně patří:

To by se jí líbilo.

Je to na ní vidět.

Bez ní to nejde.

Odnesl jí to.

Nezapomeň ji ve třídě!

Slyšel jsi ji, co říkala?

Podej jí to!

Poslouchej ji!

Nekoukej na ni!

Půjdeme za ní do města.

Říkal jí o ní samé hezké věci.

Mám ji před očima.

Vidím ji na plakátě.

Dej na ni pozor!

Je toho na ni moc.

S ní to půjde hladce.

Řeš úlohy