Učitelé a rodiče

Skloňování osobního zájmena ona:

1. pád (kdo, co?)ona
2. pád (koho, čeho?)jí, ní
3. pád (komu, čemu?)jí, ní
4. pád (koho, co?)ji, ni
5. pád (oslovujeme, voláme)-
6. pád (o kom, o čem?)
7. pád (kým, čím?)jí, ní

Tvar ji používáme pouze ve 4. pádě. Tvar ve všech ostatních. Nejčastěji se s tímto tvarem můžeš setkat ve 3. pádě.

Stejná pravidla platí také při užívání ni/ní. Tyto tvary se píší po předložce.

Jako pomůcku můžeme použít i příslušný tvar zájmena ta. Slyšela jsem ji. - Slyšela jsem tu (dívku). - tu = ji - krátké samohlásky.

Chtěla jsem jí vynadat. - Chtěla jsem té (dívce) vynadat. - té = jí - dlouhé samohlásky.

Jak řešit úlohu:

Doplň správně vyskloňované osobní zájmeno ona: ji, ni, jí nebo ní.

Ukázka úlohy

Doplň ji ni , kam správně patří:

Půjdeme za ? do města.

Mám ? před očima.

Nekoukej na ?!

Odnesl ? to.

Slyšel jsi ?, co říkala?

S ? to půjde hladce.

Říkal ? o ? samé hezké věci.

To by se ? líbilo.

Je to na ? vidět.

Poslouchej ?!

Bez ? to nejde.

Vidím ? na plakátě.

Nezapomeň ? ve třídě!

Dej na ? pozor!

Je toho na ? moc.

Podej ? to!

Řešení úlohy

Doplň ji ni , kam správně patří:

Půjdeme za ní do města.

Mám ji před očima.

Nekoukej na ni!

Odnesl jí to.

Slyšel jsi ji, co říkala?

S ní to půjde hladce.

Říkal jí o ní samé hezké věci.

To by se jí líbilo.

Je to na ní vidět.

Poslouchej ji!

Bez ní to nejde.

Vidím ji na plakátě.

Nezapomeň ji ve třídě!

Dej na ni pozor!

Je toho na ni moc.

Podej jí to!

Řeš úlohy