Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň i, í do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: I, Í, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

D?LNA,

PEN?ZE,

SKŘ?Ň,

ZÁŘ?,

UT?RAT,

M?ŠA,

POZVÁN?,

OSTRÁ P?LA,

BUD?ČEK,

BUBEN?K,

ŠTĚST?,

Ž?ŽALA,

PAŘ?ZEK,

VÁNOČN?,

PŠEN?CE,

SKŘ?VAN

Řešení úlohy

DOPLŇ i í, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

DÍLNA, PENÍZE, SKŘÍŇ, ZÁŘÍ, UTÍRAT, MÍŠA, POZVÁNÍ, OSTRÁ PILA, BUDÍČEK, BUBENÍK, ŠTĚSTÍ, ŽÍŽALA, PAŘÍZEK, VÁNOČNÍ, PŠENICE, SKŘIVAN

Řeš úlohy