Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň i, í do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: I, Í, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

?ZA,

ZOUBKOVÁ V?LA,

NAROZEN?NY,

VÁNOČN?,

T?S?C,

ŠTĚST?,

KN?HA,

POZVÁN?,

PAŘ?ZEK,

Č?SLO,

KLÁVESN?CE,

P?ŠE,

KOŠ?LE,

L?ŠKA,

J?DLO,

D?

Řešení úlohy

DOPLŇ i í, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

BŘÍZA, ZOUBKOVÁ VÍLA, NAROZENINY, VÁNOČNÍ, TISÍC, ŠTĚSTÍ, KNIHA, POZVÁNÍ, PAŘÍZEK, ČÍSLO, KLÁVESNICE, PÍŠE, KOŠILE, LIŠKA, JÍDLO, DÍTĚ

Řeš úlohy