Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň i, í do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: I, Í, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

Ř?JEN,

OS?KA,

?VÝ,

?,

J?DLO,

BEZPEČ?,

ZDRAVOTN?K,

CHYB?,

POČ?TÁN?,

SKŘ?Ň,

KOŠ?K,

T?CHO,

POČ?TADLO,

V?TÁ,

KOŘ?NEK,

BUD?K

Řešení úlohy

DOPLŇ i í, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ŘÍJEN, OSIKA, KŘIVÝ, TŘI, JÍDLO, BEZPEČÍ, ZDRAVOTNÍK, CHYBÍ, POČÍTÁNÍ, SKŘÍŇ, KOŠÍK, TICHO, POČÍTADLO, VÍTÁ, KOŘÍNEK, BUDÍK

Řeš úlohy