Učitelé a rodiče

V českém jazyce se skupina fje nepoužívá. Všechna slova se píší s .

Jak řešit úlohu:

Doplň fě, fje do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň fje, kam správně patří:

darovat o?ru,

oblékat ?rtoch,

o žira?,

mluvit o har?

Řešení úlohy

Doplň fje, kam správně patří:

darovat ofěru, oblékat fěrtoch, o žirafě, mluvit o harfě

Řeš úlohy