Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň e, é do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: E, É, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ e é, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

J?L?N,

P?S,

D?LKA,

?SKYMÁK,

Z?MSKÝ,

B?ZP?ČÍ,

R?BUS,

SV?TR,

KÁM?N,

H?BKÝ,

ST?BLO,

L?TOS,

TAN?C,

KOL?ČKO,

?BNIC?,

POL?VKA

Řešení úlohy

DOPLŇ e é, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

JELEN, PES, DÉLKA, ESKYMÁK, ZEMSKÝ, BEZPEČÍ, RÉBUS, SVETR, KÁMEN, HEBKÝ, STÉBLO, LETOS, TANEC, KOLEČKO, UČEBNICE, POLÉVKA

Řeš úlohy