Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň e, é do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: E, É, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ e é, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

KAM?RA,

KOL?ČKO,

VL?VO,

ML?KO,

H?BKÝ,

L?KÁRNA,

KON?C,

Z?L?NINA,

M?L?,

Č?RV?N,

Č?RV?N?C,

KLÁV?SNIC?,

D?LKA,

PL?S,

CH?CHTAT S?,

KRÁTK?

Řešení úlohy

DOPLŇ e é, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

KAMERA, KOLEČKO, VLEVO, MLÉKO, HEBKÝ, LÉKÁRNA, KONEC, ZELENINA, MELE, ČERVEN, ČERVENEC, KLÁVESNICE, DÉLKA, PLES, CHECHTAT SE, KRÁTKÉ

Řeš úlohy