Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň bě, bje, pě, pje, vě, vje do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň bje pje vje, kam správně patří:

na hla?,

ús?ch,

?stovat kukuřici,

?štba,

?h,

?j sněhu,

z?v,

nevinná o?ť,

ú?nlivá prosba,

?lmo v očích,

?tiboj,

vz?rač,

o?mný,

?šák na šaty,

o?dnat jídlo,

?třící pes

Řešení úlohy

Doplň bje pje vje, kam správně patří:

na hlavě, úspěch, pěstovat kukuřici, věštba, běh, závěj sněhu, zpěv, nevinná oběť, úpěnlivá prosba, bělmo v očích, pětiboj, vzpěrač, objemný, věšák na šaty, objednat jídlo, větřící pes

Řeš úlohy