Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň bě, bje, pě, pje, vě, vje do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň bje pje vje, kam správně patří:

z?vník,

us?chaná doba,

od?ratel,

?t ?tek,

dlouhý ?k,

chodit ?šky,

?lmo,

vojenský z?h,

?loška,

?trat,

sla?,

potá?č,

?h,

pře?tí v elektrické síti,

z?silý,

pří?šek na krk

Řešení úlohy

Doplň bje pje vje, kam správně patří:

zpěvník, uspěchaná doba, odběratel, pět pětek, dlouhý věk, chodit pěšky, bělmo, vojenský zběh, běloška, větrat, slabě, potápěč, běh, přepětí v elektrické síti, zběsilý, přívěšek na krk

Řeš úlohy