Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň bě, bje, pě, pje, vě, vje do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň bje pje vje, kam správně patří:

sla?,

o?dnat jídlo,

pod?ra,

nevinná o?ť,

med?dice,

?j sněhu,

na hla?,

pře?tí v elektrické síti,

sluchový ?m,

?stí,

?třící pes,

?lmo,

?ta,

?rová šunka,

?stovat kukuřici,

?t ?tek

Řešení úlohy

Doplň bje pje vje, kam správně patří:

slabě, objednat jídlo, podpěra, nevinná oběť, medvědice, závěj sněhu, na hlavě, přepětí v elektrické síti, sluchový vjem, zápěstí, větřící pes, bělmo, věta, výběrová šunka, pěstovat kukuřici, pět pětek

Řeš úlohy