Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň bě, bje, pě, pje, vě, vje do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň bje pje vje, kam správně patří:

potá?č,

?žný,

ús?ch,

holou?,

?dovat,

o?vitel,

o?nčený,

po?st,

z?vák,

?ra,

?c,

vyrá?t,

od?ratel,

?trník,

na hla?,

s?tluška

Řešení úlohy

Doplň bje pje vje, kam správně patří:

potápěč, běžný, úspěch, holoubě, bědovat, objevitel, ověnčený, pověst, zpěvák, důvěra, věc, vyrábět, odběratel, větrník, na hlavě, světluška

Řeš úlohy