Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň bě, bje, pě, pje, vě, vje, mě, mně do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

DOPLŇ bje pje vje mně, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

S?T (VESMÍR),

NEROZU?,

OSA?LÁ,

PO?NKA,

Z?DAVOST,

?LMO,

UZE?NÍ,

HUD?,

SAMOZŘEJ?,

HRADNÍ ?Ž,

POD?L LÉKAŘSKÝ,

?T DO ZÁKRUTY,

HRA?NKA,

STŘÍD?,

PO?DĚT,

ÚS?V

Řešení úlohy

DOPLŇ bje pje vje mně, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

SVĚT (VESMÍR), NEROZUMNĚ, OSAMĚLÁ, POMNĚNKA, ZVĚDAVOST, BĚLMO, UZEMNĚNÍ, HUDBĚ, SAMOZŘEJMĚ, HRADNÍ VĚŽ, PODBĚL LÉKAŘSKÝ, VJET DO ZÁKRUTY, HRABĚNKA, STŘÍDMĚ, POVĚDĚT, ÚSMĚV

Řeš úlohy